ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

駄目になる

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -駄目になる-, *駄目になる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
駄目になる[だめになる, dameninaru] (exp,v5r) (See 駄目・1) to spoil; to break; to go bad; to go wrong; to fail [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Spare the rod and spoil the child. [Proverb]鞭を惜しむと子供は駄目になる。 [Proverb]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He never gives a thought to the friends, ecosystems, future generations left ruined in his wake.[JA] 彼は決して友人達の意見を聞き入れない。 生態系や次世代に残したい物も、彼の航跡で全て駄目になる The Asset (2013)
...it's one thing to push a crew, it's another to break them.[JA] クルーを一人外すと チームは駄目になる 33 (2004)
But just remember I told you so when all this goes pear-shaped.[JA] でも こういう事が何時 駄目になるか話したのを思い出して A House Divided (2014)
Mark my words, you're gonna give her the crotch-rot.[JA] ちゃんとしてよね アソコが駄目になるわよ Jersey Girl (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top