ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

香油

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -香油-, *香油*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香油[xiāng yóu, ㄒㄧㄤ ㄧㄡˊ, ] sesame oil; perfumed oil, #21,910 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
香油[こうゆ, kouyu] (n) pomade; balm; perfumed oil [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"For you are with me. "Your rod and your staff, they comfort me.[JA] "私の頭に香油を注ぎ 私の杯を溢れさせてくださる Sin of Omission (2011)
I just want you to get donation money, not shame![CN] 我跟你們出來捐香油 回去! Gui ma tian shi (1984)
Whiskey, a little pepper, oil of cloves, um, um ginger root...[CN] 威士忌酒,少许胡椒,丁香油 姜根... Little Big Man (1970)
It's balm from my heart[CN] 来自我心里的香油 Tendres cousines (1980)
What are you giving him a balm for?[CN] 你们给他香油干什么? Life of Brian (1979)
It is a valuable balm.[CN] 那是一种珍贵的香油 Life of Brian (1979)
No long, slow sleep of death embalmed.[JA] 香油で長く保存したところで それが何になる... The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Lucky tokens will protect your family![CN] 香油 Once Upon a Time in China II (1992)
A balm?[CN] 香油 Life of Brian (1979)
Well, there is an animal called a balm... or did I dream it?[CN] 哦,有一种动物叫 香油... 还是我在做梦? Life of Brian (1979)
If you donate come incense money, you will have no more trouble.[CN] 你乖乖的捐點香油錢 什麼困難就都沒有了 對呀 Gui ma tian shi (1984)
I don't take money. Goodbye[CN] 施主,贫僧不收香油,告辞了 Disciples of the 36th Chamber (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top