Search result for

首先去温哥华,然后坐火车北上穿过不列颠哥伦比亚省。

(1 entries)
(1.4903 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -首先去温哥华,然后坐火车北上穿过不列颠哥伦比亚省。-, *首先去温哥华,然后坐火车北上穿过不列颠哥伦比亚省。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First to Vancouver, then by railway north through British Columbia.[CN] 首先去温哥华,然后坐火车北上穿过不列颠哥伦比亚省。 Full Circle with Michael Palin (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

首先 (shǒu xiān) ()温哥华 (wēn gē huá)然后 (rán hòu)坐火车 (zuò huǒ chē)北上 (běi shàng)穿过 (chuān guò)不列颠 (bù liè diān)哥伦比亚省 (gē lún bǐ yà shěng) ()

 


  

 
首先
 • (shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ) first (of all); in the first place [CE-DICT-Simplified]
 • (shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ) first (of all); in the first place [CE-DICT-Traditional]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
温哥华
 • (Wēn gē huá, ㄨㄣ ㄍㄜ ㄏㄨㄚˊ) Vancouver (city in Canada) [CE-DICT-Simplified]
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
北上
 • (ほくじょう) (n,vs) going north; (P) [EDICT]
穿过
 • (chuān guò, ㄔㄨㄢ ㄍㄨㄛˋ) to pass through [CE-DICT-Simplified]
不列颠
 • (Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ) Britain; British; Great Britain [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top