ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

養う

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -養う-, *養う*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
養う[やしなう, yashinau] TH: พัฒนา  EN: to develop
養う[やしなう, yashinau] TH: เลี้ยงดู  EN: to support one's family

Japanese-English: EDICT Dictionary
養う[やしなう, yashinau] (v5u, vt) (See 養い) to rear; to maintain; to support (e.g. family); to cultivate; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's no easy matter to maintain a family of six.6人家族を養うのは容易なことではない。
Your duty is to support your family.あなたの義務は家族を養うことです。
Is your salary adequate to support your family?あなたの給料は家族を養うのに十分ですか。
There is enough here to feed the whole family.ここには全家族を養うだけの十分な食料がある。
John can't keep his family.ジョンは自分の家族を養うことができません。
It's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.スポーツが人々に訴えるのは、その健康的側面によるだけでなく、チーム競技が養う協調精神、それに競争的側面そのものにもよるのである。
The pay is not adequate for a family of six.その給料では6人家族を(を養う)には不十分だ。
Just as food feeds the body, so reading feeds the mind.ちょうど食べ物が身体を養うように、読者は精神を養う
Supporting his family was a great burden for him.家族を養うことは彼にとって多大な重荷であった。
He has to work hard so as to support his family.家族を養うために、彼は懸命に働かなければならない。
Support one's family.妻子を養う
I have no family to provide for.私には養うべき家族がありません。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here. It will restore your energy.[JP] これ、英気を養う Jedi Crash (2009)
With three new kids to care for, Dan really needed to start performing at work.[JP] 3人の新しい家族を養う為 ダンは必死に働きました Scary Movie 5 (2013)
More mouths to feed.[JP] 養うべきたくさんの口 Defiance (2008)
The road is the road. I'm there to provide for this family.[JP] 長いツアーは 家族を養うためだ Jersey Boys (2014)
He wasn't fit-- not to raise a family.[JP] 父は 家族を養うのに 適した人じゃなかった Red Letter Day (2013)
You can't blame a man for trying to keep his family alive, now, can you?[JP] 家族を養うのを 非難できるか? The Pickett Line (2013)
Now that summer's over, they'll have a hard time keeping their men and horses fed.[JP] 夏が終われば奴らが人と馬を養うのが大変になる The Ghost of Harrenhal (2012)
Craster's got his daughters to feed.[JP] クラスターには養う娘がいる And Now His Watch Is Ended (2013)
These Thracians are far too costly to feed.[JP] トラキア人など 養う価値もない Pompeii (2014)
I've been out looking for a fucking job to feed your worthless fucking face![JP] 仕事も探した お前を養うためにな Joe (2013)
Then who'll support your daughter?[JP] そしたら 誰が娘を養うんだ? A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
- In order to survive their extreme isolation, the girls created an imaginary guardian, a parent figure to feed them, sing to them.[JP] 彼女たちが学んだ 生き抜くための行動です 全員を養う為に 彼女がママになったんです Scary Movie 5 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
養う[やしなう, yashinau] aufziehen, adoptieren, unterhalten, sich_erholen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top