ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飽かす

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飽かす-, *飽かす*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 飽かす มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *飽かす*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
暇に飽かす[ひまにあかす, himaniakasu] (exp,v5s) to spend all of one's free time; to spend one's time without constraint [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飽かす[あかす, akasu] uebersaettigen, jemanden_ermueden, jemanden_langweilen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top