ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飲み放題

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飲み放題-, *飲み放題*
Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み放題[のみほうだい, nomihoudai] (exp,adj-no) all you can drink; bottomless cup [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today's all you can eat and drink.[JA] それは 今日 食べ放題 ビールも飲み放題ですよ The Mamiya Brothers (2006)
Five million dollars buys a lot of champagne.[JA] 500万ドルで シャンパン飲み放題 Dumb and Dumber To (2014)
Drinks on the house! Courtesy of Mr. Brewster.[JA] ブリュースター氏の好意により 飲み放題だ! Brewster's Millions (1985)
Still, free bar, wouldn't have been a good mix.[JA] 飲み放題とは組み合わせが悪い The Sign of Three (2014)
Fully appropriate cocktail menu. Cover charge...[JA] 飲み物飲み放題 サービス料で... Danny Collins (2015)
You know, you fly around the world first class, drinks are on the house and they pay you for it.[JA] ファーストクラスで飛び回って お酒は飲み放題 Knock Knock (2015)
So I can drink it while I'm floating.[JA] 飲み放題 Pitch Black (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top