ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飲みで

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飲みで-, *飲みで*
Japanese-English: EDICT Dictionary
飲みで[のみで, nomide] (n) more than enough [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a heavy drinker.[JA] 彼は大酒飲みで Flight (2012)
They're real big drinkers, all of 'em. You know that. And bang![JA] おまけに大酒飲みで いつも酔っててな 12 Angry Men (1957)
Madison Montgomery is a stone-cold bitch who loves hard drinking, big dicks and trouble.[JA] マディソンは 大酒飲みで 男とトラブルが大好きな 冷たい女よ Fearful Pranks Ensue (2013)
What you drinking?[JA] 何をお飲みですか? The Axeman Cometh (2013)
I drink and I know things.[JA] 俺は酒飲みで物知りだ Home (2016)
Can't say I'm surprised. He was an inebriant of the highest order.[JA] 大酒飲みでしたからな Hugo (2011)
- I'm a big drinker, I drink all the time.[JA] - 俺は大酒飲みで いつも飲んどる Last Vegas (2013)
- What are you drinking, Reverend?[JA] 牧師さんは何を お飲みで Straw Dogs (1971)
- Yeah, Adam's dad was a drinker.[JA] - 祖父は酒飲みで Enter Nowhere (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top