ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飞往旧金山的飞机延误起飞

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飞往旧金山的飞机延误起飞-, *飞往旧金山的飞机延误起飞*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
International Airlines flight 643 to Las Vegas has been delayed 30 minutes.[CN] 飞往旧金山的飞机延误起飞 Murphy's Law (1986)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

飞往 ()旧金山 (Jiù jīn shān) (de)飞机 (fēi jī)延误 (yán wu)起飞 (qǐ fēi)

 


  

 
旧金山
 • (Jiù jīn shān, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ) San Francisco, California [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
飞机
 • (fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ) airplane [CE-DICT-Simplified]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
起飞
 • (qǐ fēi, ㄑㄧˇ ㄈㄟ) to take off (in an airplane) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top