ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飙车

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飙车-, *飙车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive, #32,127 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I liked to get a little wild. I liked cars, girls.[CN] 有时挺野的 喜欢飙车和泡妞 Transformers: Age of Extinction (2014)
Spending Drag Racing, is bold.[CN] 花飙车, 这是大胆的。 Born to Race: Fast Track (2014)
Drive my car like a psycho[CN] 却能千杯不醉 without getting drunk, 像疯子一样飙车 drive my car like a psycho I'll Wed You in the Golden Summertime (2015)
I'm on the Dayton blacktop, hauling ass home.[CN] 和黑标威士忌约会完 正飙车回家 The Judge (2014)
Except we do have 200 hours of cloud sunsets... and us going to every drive-through from Idaho to Texas.[CN] 我们花了200小时欣赏日落... 我们还从爱达荷州一路飙车到德克萨斯州 Into the Storm (2014)
Ever wanted a free pass to go as fast as you want in broad daylight?[CN] 想不想正大光明白日飙车? 那他妈必须的 The Mystery of the Biker Bar (2014)
Harold, I'm at 184th and 3rd. Only place open is a biker bar.[CN] 哈罗德,我在第184和第3街道,就一家飙车族酒吧开着 Nautilus (2014)
It's not like the Continent.[CN] 但欧洲大陆就不一样了 我是说他们理解飙车的真谛 It's not like the Continent. Episode #1.1 (2015)
Mayakovsky had a Renault, and we raced around Moscow at 40 miles an hour with our windows down, shouting, singing,[CN] 马雅可夫斯基有辆雷诺 我们在莫斯科飙车时速40英里(苏联诗人) 车窗被摇下 我们大叫 唱歌 Eisenstein in Guanajuato (2015)
You're a poor drag racer,[CN] 飙车你行 Wild City (2015)
Maybe to you. You didn't get a $500 traffic ticket.[CN] 那是因为你像个疯子一样乱飙车 如果觉得有政府秘密特务 The Conjugal Conjecture (2016)
Sir.[CN] 我妈妈说他总会让她坐在后座然后就像疯子一样开始飙车 Star Trek Beyond (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top