ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飙升

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飙升-, *飙升*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飙升[biāo shēng, ㄅㄧㄠ ㄕㄥ, / ] to rise rapidly [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbelievable To be with him.[CN] 让我肾上腺素飙升 The Victoria's Secret Fashion Show (2012)
However, the Fed has been gradually raising rates to keep inflation in check.[CN] 不过 这种飙升正逐步提高利息率 使通货膨胀得到控制 Civic Duty (2006)
♪ The way that I move that thermometer proves[CN] ~飙升的温度计告诉你~ My Week with Marilyn (2011)
On the contrary, they're gonna go way, way up.[CN] 相反,它们的价值会一路飙升 The V.I.P.s (1963)
Also, your blood sugar level has sky rocketed.[CN] 此外,您的血糖水平 已天空飙升 Assault on Wall Street (2013)
And increase the price of gasoline.[CN] 并导致油价飙升 I Wanna Rock and Roll All Knight (2008)
Shops ran out of food. Prices soared on the black market.[CN] 商店耗尽了食物 在黑市上(食物)价格飙升 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)
Temperatures are at a record high[CN] 世界各地气温不断飙升 Hot Summer Days (2010)
The onboard camera reveals the bird is turning in a thermal, soaring upwards.[CN] 携带的相机显示秃鹫已经乘着热气流 向上飙升 Flying High (2012)
I mean, the economy was in a state of disarray, and, as I said, it faced a strong inflationary surge, lack of payments, domestic and foreign problems.[CN] 我的意思是,经济正处在混乱的状态中, I mean, the economy was in a state of disarray, 而且,正如我所说的,它面临着一个强大的通胀飙升, and, as I said, it faced a strong inflationary surge, 缺乏支付,国内和国外的问题。 Jango (1984)
[Western Crime Rates Soar] [UN Declares State of Global Emergency][CN] 西方犯罪率飙升 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
She's pumping out more adrenaline than a wildcat well.[CN] 她的肾上腺素就像 初探油井一样不断飙升 Episode #2.3 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top