ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飘零

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飘零-, *飘零*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless, #33,714 [Add to Longdo]
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] drifting aimlessly all over the place (成语 saw) [Add to Longdo]
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will fall like a dark teardrop from your black sky.[CN] 我如同飘零的玫瑰花瓣一样掉落在地 而你则像无垠的天空默默注视 Ugly (2013)
Falling leaves.[CN] 飘零的落叶。 Pride (2014)
Snowflakes start falling[CN] 雪花便开始飘零 P2 (2007)
"frail, and falling."[CN] (柔弱、飘零... ) Naked Ambition 2 (2014)
While the dry leaves are blowing[CN] 眼见落叶飘零 Synecdoche, New York (2008)
Like an autumn leaf blown off, a shred of desperation flutters inside of him.[CN] 宛如秋叶飘零 丝丝点点的绝望在他身体内部飘摇闪动 The Assault (1986)
It is windy and rainy outside, flowers and leaves fall seriously[CN] 风凄凄, 雨淋淋 花乱落, 叶飘零 Song at Midnight (1937)
Been out here in the world since I was 10.[CN] 从我十岁起 便独自飘零 On the Road (2012)
Like willow cotton drifting away in tears[CN] 飞絮飘零泪数行 Everlasting Regret (2005)
Don't ask me about the past.[CN] 飘零去,莫问前因,只见半山残照 Once Upon a Time in China II (1992)
"'Tis oft'-remarked, no single, falling-flake does any other[CN] "常有人赞美 飘零的雪花 The Grand Budapest Hotel (2014)
Look at the leaves falling.[CN] 空睹落叶飘零 Wild River (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top