ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飘荡

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飘荡-, *飘荡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, / ] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind, #25,421 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Faraway places.[CN] -它们会飘荡到很远的地方去 Episode #1.4 (1990)
A man who wandered out into the wasteland.[CN] 一个飘荡到这块荒地的人 The Road Warrior (1981)
A dream soul that wanders.[CN] 做梦的灵魂一直在飘荡 Episode #1.4 (1990)
Human flesh, suspended, as if still alive, its agony still fresh.[CN] 那是一张张飘飘荡荡 残存的人皮 还带着清晰的蒙难的痕迹 Hiroshima Mon Amour (1959)
The mind wanders. I always want to vanish from parties.[CN] 心灵飘荡,我总想从派对上消失 John and Mary (1969)
Think of your guilt. Just a little while longer. You're in charge![CN] 退后 退后 好啦 好啦. 你们从50年代起就飘荡 Heart and Souls (1993)
Seeds drifting through space for years... took root in a farmer's field.[CN] 这些在太空飘荡了不知多少年的种子... 在农夫们的田里生了根 Invasion of the Body Snatchers (1956)
Thou hast driven me out this day from the face of the Earth...[CN] 我必流离飘荡在地上... The Bible: In the Beginning... (1966)
She lives beyond the grace of God. A wanderer in the outer darkness.[CN] 她住在上帝恩典不及之处,飘荡在黑暗界 Bram Stoker's Dracula (1992)
When thou tillest the ground it shall not yield unto thee her strength.[CN] 你必流离飘荡在地上 The Bible: In the Beginning... (1966)
The heavenly aroma still hung heavy in the house. But it was gone.[CN] 美如天籁的香味还在空气中飘荡,但火鸡已经没了 A Christmas Story (1983)
Where do they wander?[CN] -会飘荡到哪里去呢? Episode #1.4 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top