ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飘扬

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飘扬-, *飘扬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, / ] wave; flutter; fly, #19,713 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In battle, we'll need something to wave[CN] 战斗时 有旗帜飘扬才热闹 Seven Samurai (1954)
He hadn't asked for the confetti and flags and he ran from them.[CN] 他不想要什么鲜花掌声旗帜飘扬 所以他为此逃走 The Tarnished Angels (1957)
Under a spring sky, Orly awaits the royal couple as protocol demands.[CN] 春光明媚 奥利机场恭候皇室伉俪 礼节隆重 旗帜飘扬 Love Is My Profession (1958)
♪ Flow it, Show it ♪ Long as God can grow it My hair[CN] (任由头发飘扬 留个没完没了) Hair (1979)
♪ Yet wave ♪[CN] 高高飘扬 Breaking Away (1979)
His blood-red banner...[CN] 他染血的旗帜在飘扬 The Man Who Would Be King (1975)
Being out on the green, with a caddie holding the pin and that little red flag blowing in the breeze.[CN] 出来在草地上 有球僮给你拿着球杆 还有那些小红旗在风中飘扬 Violent Saturday (1955)
Guidons gaily fluttering. Bronzed men lustily singing. Horses prancing.[CN] 队旗欢快地飘扬, 黑大汉们欢唱 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
" ... redder than the messenger blue and shouting Itza, Itza and all of the air is just a flag.[CN] "耀武胜天兵 喊杀震天下" "四海只有一种旗帜飘扬" Till Marriage Do Us Part (1974)
(narrator) After three days' fighting on Mount Suribachi, the Stars and Stripes flew on the summit.[CN] 在折钵山上战斗了三天后, 星条旗在山顶上飘扬 Pacific: February 1942-July 1945 (1974)
A black flag[CN] 一面黑旗在飘扬... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top