ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

额骨左侧 包括眶上孔 上颌骨以及右颧骨全都未见踪影

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -额骨左侧 包括眶上孔 上颌骨以及右颧骨全都未见踪影-, *额骨左侧 包括眶上孔 上颌骨以及右颧骨全都未见踪影*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The left side of the frontal bone, including the supraorbital foramen, as well as the maxilla, and the right zygomatic are all missing.[CN] 额骨左侧 包括眶上孔 上颌骨以及右颧骨全都未见踪影 The Master in the Slop (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

额骨 (é gǔ)左侧 (zuǒ cè) 包括 (bāo kuò) (kuàng) (shàng) (kǒng) 上颌骨 (shàng hé gǔ)以及 (yǐ jí) (yòu)颧骨 (quán gǔ)全都 (quán dōu)未见 ()踪影 ()

 


  

 
额骨
 • (é gǔ, ㄜˊ ㄍㄨˇ) frontal bone (forehead) [CE-DICT]
左侧
 • (zuǒ cè, ㄗㄨㄛˇ ㄘㄜˋ) left side [CE-DICT]
包括
 • (ほうかつ) (n,vs,adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P) [EDICT]
 • (bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ) to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of [CE-DICT]
 • (kuàng, ㄎㄨㄤˋ) eye socket [CE-DICT]
 • (かみ) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน [LongdoJP]
 • (うえ) (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [EDICT]
 • (うわ) (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [EDICT]
 • (かみ) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (じょう) (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [EDICT]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT]
 • (あな) (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [EDICT]
 • (kǒng, ㄎㄨㄥˇ) hole; surname Kong [CE-DICT]
上颌骨
 • (shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ) maxilla (upper jaw) [CE-DICT]
以及
 • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT]
 • (みぎ) (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) [EDICT]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) right (-hand) [CE-DICT]
颧骨
 • (quán gǔ, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˇ) zygomatic bone (cheek bone) [CE-DICT]
全都
 • (ぜんと) (n) the whole metropolis [EDICT]
 • (quán dōu, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡ) all; without exception [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top