ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

音量

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -音量-, *音量*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音量[yīn liàng, ㄧㄣ ㄌㄧㄤˋ, ] sound volume, #16,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
音量[おんりょう, onryou] (n) ระดับเสียง, See also: R. volume

Japanese-English: EDICT Dictionary
音量[おんりょう, onryou] (n) volume (sound); (P) [Add to Longdo]
音量調節[おんりょうちょうせつ, onryouchousetsu] (n) {comp} volume control [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The music next door is very loud. I wish they would turn it down.お隣の音楽はとてもうるさい。音量を落としてくれたらなあ。
Either turn down that noise or turn it off.その騒音の音量を下げるか消すかしなさい。
Turn down the volume, please.音量を下げてください。
He turned up the volume on the television.彼はテレビの音量を大きくした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just turn down the volume. -Dad, it's money.[JA] "チャリン"の音量を下げて ABQ (2009)
I love Geronimo Jackson.[JA] 音量上げて ジェロニモ・ジャクソン大好き This Place Is Death (2009)
Turn that down, will you, Trevor?[CN] 收低音量好吗特雷弗? The Man Who Fell to Earth (1976)
I asked you in a normal tone of voice, audible to everyone in open court, did you apply to the National Health Insurance for a hearing aid?[CN] 我以正常的音量问你, 法庭上的所有人都可以听见, 你是否向国民健康保险 申请了一个助听器? Witness for the Prosecution (1957)
The discovery occurred early this morning when neighbours complained about the loud playing of the radio.[CN] 事情是今早发生的,邻居投诉 收音机的音量调得太大 The Blue Dahlia (1946)
Hey, turn it up.[JA] 音量を上げて The First Taste (2008)
If I do that, I'll have to lower all the others.[CN] 如果轻点 我就不得不降低所有的房间的音量 The Man with One Red Shoe (1985)
With speakers so loud they'd blow a woman's clothes off.[JA] 女の服が吹っ飛ぶ大音量 The Italian Job (2003)
What? Oooh look. Can you turm it up please?[JA] 音量 上げてもらえます? Kick-Ass (2010)
Perhaps you turned up the volume to drown her cries.[CN] 留声机在播放 轻歌剧《日本天皇》。 也许你有意开大了音量, 以掩盖她的叫喊声。 Witness for the Prosecution (1957)
She's got the Harry James Orchestra in there![JA] ハリー・ジェームスを大音量で... The Fabulous Baker Boys (1989)
But the speakers had started to be each time higher.[CN] 但扩音器开始增加强度和音量 Japan: 1941-1945 (1974)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音量調節[おんりょうちょうせつ, onryouchousetsu] volume control [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top