ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

韧性

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -韧性-, *韧性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] toughness, #20,823 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About someone as pretty, smart and flexible as you?[CN] 你那么漂亮 聪明 身体柔韧性又好 Sex with an Animated Ed Asner (2014)
Now, he's got some guts, so look out for him, too.[CN] 它很有韧性 你也要小心它 Seabiscuit (2003)
Don't worry. The women are tough and they work hard.[CN] 这你不用担心 女人很强的 不但工作勤快 韧性也很强 Porco Rosso (1992)
So you will understand that we are confused by your resilience, your tenacity.[CN] 你就会因此理解 为什么我们 对你们的恢复力和韧性感到惊讶 Brazil (2013)
This is Bickford fuse 4 meters of it to cut up[CN] 这些棉线比教有韧性 一共四米,你还可以拉长 Cold Water (1994)
Now flex your toes. That's point your toes towards you.[CN] 柔韧性很好 Eddie the Eagle (2015)
really not flexible.[CN] 真没那种柔韧性 Heavy Is the Head (2014)
Highest tinsel strength on this world or any other.[CN] 世上最有韧性的东西 Quid Pro Quo (2015)
I was young, innocent, flexible.[CN] 我是那么的年轻 天真 柔韧性也好 I was young, innocent, flexible. Choke Hold (2014)
And talk about that, but use some of those terms that he likes, like "excellent" and "intensity" and "domination."[CN] 请使用一些你喜欢词语 比如韧性,力量或者捐赠 Foxcatcher (2014)
He has the power of steel in him.[CN] 他天生拥有如同钢铁的韧性 Kundo: Age of the Rampant (2014)
Now how the devil are we going to launch these crystals?[CN] 你的柔韧性确实不错 Your flexibility is a sight to behold. Ice Age: Collision Course (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top