ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鞭长莫及

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞭长莫及-, *鞭长莫及*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭长莫及[biān cháng mò jí, ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧˊ, / ] lit. the whip cannot reach (成语 saw); beyond one's influence; too far to be able to help, #62,016 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of us here know that through the use of hypnotism... we can unlock certain sections of the human mind... that are not accessible to memory.[CN] 我们在座各位都知道运用催眠... 我们能够开启人类精神中... 记忆鞭长莫及的区域 Curse of the Demon (1957)
It had survived, and more than that, it had spread its Christian message to a world beyond Rome.[CN] 它度过了难关。 不仅如此, 它还将它的基督教信息传播 至罗马鞭长莫及的世界里。 Catholicism: The Unpredictable Rise of Rome (2009)
Yet still, in the Eastern half of the Empire, there was another capital beyond the invaders' reach.[CN] 然而,在帝国的东半部,另有 一个入侵者鞭长莫及的首都。 Orthodoxy: From Empire to Empire (2009)
You're right. I'm smart as a whip.[CN] 你说得对 我聪明得让人鞭长莫及 The Weekend Vortex (2012)
But once it has done so, it can collect prey that no other mammal can reach.[CN] 不过一旦出师,就可以抓到 别的哺乳动物鞭长莫及的猎物 Mammals (2009)
But he doesn't follow orders from Central Govt.[CN] 他在南边以为鞭长莫及 就跟朝廷处处唱反调 Once Upon a Time in China (1991)
But as they say, it's the long arm of the law.[CN] 可常言道法律鞭长莫及 The Night of the Generals (1967)
So far, my fingers can never be long enough to brush across your nipples.[CN] 那么远 我的手指根本鞭长莫及 无法擦拭你的乳头 Goltzius and the Pelican Company (2012)
That house and that car and that wife and kid, they ain't worth nothin' to you now.[CN] 房子 车子 妻子 孩子 对你恐怕是鞭长莫及 Cape Fear (1962)
I'm gonna be slightly out of their jurisdiction.[CN] 还不是一样鞭长莫及 Gattaca (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top