ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鞭打

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞭打-, *鞭打*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, ] whip; lash; flog; thrash, #47,860 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞭打ち;むち打ち;鞭ち[むちうち, muchiuchi] (n) (1) (abbr) (See 鞭打ち症) whipping; beating with a whip; (2) (abbr) (See 鞭打ち症) whiplash [Add to Longdo]
鞭打ち症;むち打ち症[むちうちしょう, muchiuchishou] (n) whiplash [Add to Longdo]
鞭打つ;むち打つ[むちうつ, muchiutsu] (v5t,vt) to whip; to lash; to give the rod; to spur on; to encourage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Singapore, a way to punish criminals is to whip them.シンガポールでは罪人を鞭打ちで処罰する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ear loppings, the beatings...[CN] 假装听不到鞭打声... The Adventures of Robin Hood (1938)
It doesn't matter. She'd do it anyway.[JA] そんなの関係なしに あいつは鞭打ちをしてるのよ The Magdalene Sisters (2002)
I will not skulk out of here like some whipped dog.[JA] 逃げも隠れもしない 鞭打たれる犬のような Resident Evil: Degeneration (2008)
Cut 'em out Ride 'em in[JA] - 鞭打て! The Blues Brothers (1980)
Ride 'em in, Rawhide[JA] - 鞭打て! The Blues Brothers (1980)
Well, i'll whip him![CN] 好吧,我就鞭打他! Saratoga Trunk (1945)
Well, here's your new mill hands, Mrs. Kennedy.[CN] 全权处理,你知是什么意思? 他会使他们挨饿和鞭打他们 Gone with the Wind (1939)
To whip the bad blood out of me, she said.[CN] 她说要鞭打出我的坏血 To whip the bad blood out of me, she said. This Gun for Hire (1942)
Shut down the black markets. Take away what little they have. Then double the amount of floggings and executions.[JA] 闇市を潰して物資を奪い 処刑や鞭打を増やす The Hunger Games: Catching Fire (2013)
He looks sad. Do you whip him?[CN] 他看起来很悲伤 你鞭打他吗? Ninotchka (1939)
The times you shamed and flogged me as your stable boy?[CN] 那次你鞭打和侮辱了还是你马房男孩的我 Wuthering Heights (1939)
You can beat and starve us Saxons now...[CN] 现在 你可以鞭打或饿死我们撒克逊人... The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top