ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鞭子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞭子-, *鞭子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭子[biān zi, ㄅㄧㄢ ㄗ˙, ] whip, #28,119 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me.[CN] 因为你与我同行 棍棒 鞭子他们抚慰我 Lifeboat (1944)
I picked up a bullwhip, and I beat him![CN] 我拿起鞭子狂抽 The Red House (1947)
We made a great mistake when we let them use their whips.[CN] 当我们让他们使用鞭子时 我们犯了一个天大的错误 Ninotchka (1939)
I want to see your costume before you go. I see you'll carry a whip.[CN] 你走前来见我, 你要带鞭子 Gilda (1946)
The lashes of the Cossacks across our backs were not very becoming.[CN] 哥萨克人的鞭子已经 无法再鞭笞我们了 Ninotchka (1939)
Use the whip! ,[CN] 抽鞭子啊! Taki no shiraito (1933)
I'll take my riding crop, and i'll whip him![CN] 我会带我的马鞭,用鞭子抽他! Saratoga Trunk (1945)
Teeth or no, I can still use a whip.[CN] 不管有没有牙 我都还能用鞭子 Red River (1948)
But she has a tongue. It bites like a bull whip.[CN] 她的口才真好,像牛鞭子一样厉害 For Whom the Bell Tolls (1943)
Each word coming from our lips cracked like a whip.[CN] 话语从我嘴中像鞭子一样抽出 Detour (1945)
I'll have you fogged.[CN] 我让你吃吃鞭子的滋味 The Scarlet Empress (1934)
Twelve of them I spent in the bear pit and solitary and under the lash.[CN] Twelve of them I spent in the bear pit and solitary and under the lash. 其中有12年是在熊坑、单独禁闭 和鞭子下度过的 Strange Cargo (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top