ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

非常谢谢您

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非常谢谢您-, *非常谢谢您*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A big thank you to you.[CN] 非常谢谢您 Yolki 2 (2011)
- Thank you so much, Mr. Mosby.[CN] - 非常谢谢您 Mosby先生 Mosbius Designs (2009)
Thank you very much Good day to you.[CN] 非常谢谢您! 祝你有美好的一天。 Attack the Gas Station! (1999)
Happy birthday, Martha![CN] -别客气 -非常谢谢您 The Riko Special (2016)
Thank you, Madam Prime Minister.[CN] 非常谢谢您 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
Hmm. I think I will take your advice, Madame Arcati. Thank you very much.[CN] 我会接受你的建议 阿卡提夫人,非常谢谢您 Blithe Spirit (1945)
- Thank you very much.[CN] 非常谢谢您 Full Circle with Michael Palin (1997)
Thank you very, very much for your time, sir.[CN] 非常谢谢您 Paul (2011)
Welcome back.[CN] 非常谢谢您 Choices (2017)
Tell him to stop. I don't read them.[CN] 非常谢谢您 Values (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top