ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

青铜器时代

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青铜器时代-, *青铜器时代*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青铜器时代[qīng tóng qì shí dài, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Bronze age [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you're listening to are the sounds and the words of the Bronze Age.[CN] 我们聆听的是青铜器时代的声音和文字 Beginnings (2007)
Alexander would thoroughly understand the world today.[CN] 我们聆听的是青铜器时代的声音和文字 The Power of Ideas (2007)
By ancient standards, it was an urban giant, a Bronze Age Manhattan.[CN] 按古代标准 它是个大都市,一座青铜器时代的曼哈顿 Beginnings (2007)
- Liar. I have lost all my power.[CN] 还能看到青铜器时代僧侣的地方! Ages of Gold (2007)
Copper and tin, Bronze Age.[CN] 铜与锡,青铜器时代 History of the World in 2 Hours (2011)
Without supernovas, there's no Bronze Age.[CN] 假如没有超级新星 ,就不会有青铜器时代 History of the World in 2 Hours (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top