ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

青葱

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青葱-, *青葱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青葱[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ, / ] dark green, #28,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青葱;青ねぎ[あおねぎ, aonegi] (n) green spring onion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you. Oh. There's some scallions in there.[CN] 谢谢你,里面还要青葱 Trapped in Paradise (1994)
You could serve it with a tender sauce of thyme, spring onions caramelized shallots, truffles.[CN] 可以用百里香、青葱 爆油葱和松露做成酱汁 No Reservations (2007)
And tigress, when you were a teenager,[CN] 还有虎妞 你青葱岁月时 Jailhouse Panda (2011)
O sisters three, come, come to me with hands as pale as milk.[CN] 他的眼瞳... 如青葱般翠缘 A Midsummer Night's Dream (1999)
Scallions too. But anyway...[CN] 看,还要青葱呢,不过,总之呢... Trapped in Paradise (1994)
- Open the door. So it's ground beef-cheese-scallion scrapple.[CN] 有碎牛肉,起司,青葱,玉米肉饼 Trapped in Paradise (1994)
"The while among the verdant leaves... "[CN] 在青葱翠绿中 The Teasers (1975)
Sheet or daughter is almost the same word.[CN] 绿色的 不一般的 非常青葱 The Girl on a Motorcycle (1968)
And the thanks of a nation go out to you.[CN] 然后感谢青葱离我们远去. Haunter (2013)
The students have so many precious memories[CN] 告别与友人渡过的青葱岁月 Liar Game: Reborn (2012)
Thousands of centuries had passed, but the Earth stayed green.[CN] 过了千百万年 但大地仍然青葱如昔 The Time Machine (1960)
Scallions![CN] 青葱 The Long Kiss Goodnight (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top