ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電話会議

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電話会議-, *電話会議*
Japanese-English: EDICT Dictionary
電話会議[でんわかいぎ, denwakaigi] (n) phone conference; conference call [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This initiative follows the DCA phone conference on Dec 17 attended by 40 people from 27 firms.この提案は、27の企業から40人が参加した12月17日のDCAの電話会議の結果によるものです。
The phone number for the Thursday evening phone conference is 415-904-8873.火曜日の夕方の電話会議の電話番号は、415−904−8873です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry. Mr. Beneke's on a conference call.[JA] あいにく電話会議中です Green Light (2010)
Every quarter, he fields a conference call with our institutional investors.[JA] 四半期ごとの機関投資家との電話会議で 質問をうまくさばくのが彼の仕事だ The Rat Race (2012)
Last minute conference call to London and Beijing and nothing is working.[JA] ロンドンと北京とで 電話会議の最中だったんだけど 何も動かなくなった How Does She Do It? (2015)
I've got a... a conference call about church finances that I have to be on.[JA] 私には教会の財源に関する 外せない電話会議があるので Unearth (2014)
Thousands of e-mails and teleconferences, but we've never been in a room together.[JA] メールと電話会議だけで 一緒の部屋は無いわ Stay with Me (2008)
And if you don't get this call back on the books soon, people will start to whisper.[JA] 公式に記録される電話会議が すぐに行われなければ 人々が噂話を始める The Rat Race (2012)
In fact, that's why I'm calling.[JA] 実はそれが電話会議した理由だ Super Powers (2015)
This quarter's call was supposed to happen yesterday.[JA] その四半期電話会議が 昨日 行われることになっていたが The Rat Race (2012)
_[JA] 歩こう 電話会議に遅れてしまう Oriole (2015)
What about your afternoon meetings and the conference call with London?[JA] 午後の打ち合わせと ロンドンとの電話会議は どうしますか? The Litvinov Ruse (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top