ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電話

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電話-, *電話*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
打电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
电话会议[diàn huà huì yì, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] (telephone) conference call, #17,251 [Add to Longdo]
电话机[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] telephone equipment, #26,058 [Add to Longdo]
电话线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] telephone line; telephone wire, #30,977 [Add to Longdo]
长途电话[cháng tú diàn huà, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] long-distance call, #31,456 [Add to Longdo]
电话亭[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] telephone booth, #35,393 [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] telephone directory, #42,463 [Add to Longdo]
电话网[diàn huà wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ, / ] telephone network, #54,841 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電話[でんわ, denwa] (n) โทรศัพท์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電話[でんわ, denwa, denwa , denwa] (n) เครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์
電話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
電話[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
電話[でんわ, denwa] (n,vs,adj-no) telephone; (P) [Add to Longdo]
電話が掛かってくる;電話がかかってくる;電話が掛かって来る[でんわがかかってくる, denwagakakattekuru] (exp,vk) to get a phone call [Add to Longdo]
電話が掛かる;電話がかかる[でんわがかかる, denwagakakaru] (exp,v5r) (See 電話を掛ける) to get a phone call [Add to Longdo]
電話に出る[でんわにでる, denwanideru] (exp,v1) to answer the phone [Add to Longdo]
電話をかける;電話を掛ける[でんわをかける, denwawokakeru] (exp,v1) (See 電話が掛かる) to telephone; to make a phone call [Add to Longdo]
電話を引く[でんわをひく, denwawohiku] (exp,v5k) to install a telephone [Add to Longdo]
電話を切る[でんわをきる, denwawokiru] (exp,v5r) to hang up the receiver (of a telephone) [Add to Longdo]
電話ボックス[でんわボックス, denwa bokkusu] (n) telephone booth; telephone box [Add to Longdo]
電話ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] (n) {comp} telephone wire [Add to Longdo]
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] (n) {comp} Answering Machine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電話をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この電話をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお電話させましょうか」「お願いします」
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
"The phone is ringing." "I'll get it."電話が鳴っているよ」「私が出ます」
"May I use your telephone?" "By all means."電話をお借りしてもいいですか」「どうぞどうぞ」
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."電話を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Can I make a phone call for ten yen?10円で電話がかけられますか。
Don't call me up after ten o'clock.10時過ぎには電話をしないで下さい。
I will call you in an hour.1時間したら電話します。
I'll call you up again in an hour.1時間後にまたお電話します。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go ahead, call them. See if I care. At least they'll give me a square deal.[JP] 電話すればいいさ Detour (1945)
I can't, sir. There's no telephone.[JP] 無理です 電話がございません And Then There Were None (1945)
Ring.[CN] 給他打電話. Grand Hotel (1932)
I had Amsterdam on the phone.[CN] 我和阿姆斯特丹方面通了電話. Grand Hotel (1932)
- She'll be waking up and calling for me.[CN] - 她要醒了, 會給我打電話的. Grand Hotel (1932)
- The line is busy.[CN] - 電話占線. Grand Hotel (1932)
You're drunk. You don't know what you're doing - You're hurting me,[JP] 電話に触れぬと約束しろ 酔って狂ってる Detour (1945)
So I beat it, when he was phoning for a doctor.[JP] 親父が医者に電話してる最中に 逃げ出した Detour (1945)
They're having a nice little game up there with that telephone.[CN] 他們好像在上面玩那個電話. Grand Hotel (1932)
Baron von Geigern's room does not answer.[CN] 馮蓋根男爵的房間 沒人接電話. Grand Hotel (1932)
Call them. Yeah.[JP] じゃあ電話してみろ Detour (1945)
Why don't you answer the phone, please?[CN] 你為什麼不接電話? Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電話ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] telephone wire [Add to Longdo]
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine [Add to Longdo]
電話加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]
電話回線[でんわかいせん, denwakaisen] telephone line [Add to Longdo]
電話機器[でんわきき, denwakiki] telephone equipment [Add to Longdo]
電話交換局[でんわこうかんきょく, denwakoukankyoku] telephone exchange [Add to Longdo]
電話[でんわせん, denwasen] telephone line [Add to Longdo]
電話線貸与[でんわせんたいよ, denwasentaiyo] leased (telephone) line [Add to Longdo]
電話[でんわもう, denwamou] telephone network [Add to Longdo]
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電話[でんわ, denwa] Telefon [Add to Longdo]
電話[でんわちょう, denwachou] Telefonbuch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top