ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

難行

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -難行-, *難行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难行[nán xíng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] hard to pass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難行[なんぎょう, nangyou] (n) penance [Add to Longdo]
難行苦行[なんぎょうくぎょう, nangyoukugyou] (n,vs) penance; hardship [Add to Longdo]
難行[なんぎょうどう, nangyoudou] (n) salvation through self-mortification [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is doing penance.彼は罪滅ぼしに難行苦行をしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For what it's worth, it's supposed to be a long and painful experience that restored her powers.[JA] 参考までに言うと 難行苦行の儀式をやり遂げて 力を取り戻したのでしょう Synchronicity (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top