ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

離反

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -離反-, *離反*
Japanese-English: EDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the Stasi team defected, they wouldn't have been allowed to contact each other.[JA] 離反の後は 互いの連絡は禁じられた Foe (2011)
Kohl's job was killing defectors.[JA] コールの仕事は 離反者の殺害 Foe (2011)
Safe house for high-level defectors?[JA] 高官の離反者の為の隠れ家か? Dead Reckoning (2013)
Double agents, coat-trailing, stimulated defections.[JA] 二重スパイ 監視 離反工作 The Yoga Play (2013)
So I'm to defect?[JA] 僕も 離反に 見せかけるんですか? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
It was an operation, an operation planned by London in which I was to pose as a defector and give evidence to Fiedler that would hang Mundt.[JA] これは作戦だった 僕を離反者に見せかけて ムントを追いつめる証拠を フィードラーに与える The Spy Who Came In from the Cold (1965)
The team hunted down east German defectors and neutralized them before they could talk.[JA] チームは離反者を探し 情報漏えいの前に無効化した Foe (2011)
The Cubans keep a file on every defector.[JA] 離反者全員のファイルを保管してる C.O.D. (2012)
She found me a few years after we all defected.[JA] 離反した数年後 彼女は俺を見つけた Foe (2011)
Name me a counter-espionage head who isn't hungry for one high-grade defecting spy.[JA] 対スパイの指揮を していれば 当たり前だ ことに 離反しようとする 上級スパイにはな The Spy Who Came In from the Cold (1965)
The Stormcrows rode off last night.[JA] ストームクロウズが離反しました The Gift (2015)
Codename Music Man. Failed attempt to defect.[JA] コードネームは"音楽家"で 離反に失敗しました The Exam (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] Entfremdung, Abtruennigkeit, Aufstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top