Search result for

雙層牛肉巨無霸,醬汁洋蔥夾青瓜

(1 entries)
(1.7522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雙層牛肉巨無霸,醬汁洋蔥夾青瓜-, *雙層牛肉巨無霸,醬汁洋蔥夾青瓜*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Double deck burger, sauce onion and gourd[CN] 雙層牛肉巨無霸,醬汁洋蔥夾青瓜 Lao biao ni hao ye! (1991)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

雙層 (shuāng céng)牛肉 (niú ròu)巨無霸 (jù wú bà)醬汁 (jiàng zhī)洋蔥夾 (yáng cōng jiā)青瓜 (qīng guā)

 


  

 
雙層
  • (shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ) double tier; double decker [CE-DICT-Traditional]
牛肉
  • (ぎゅうにく) (n,adj-no) beef; (P) [EDICT]
  • (niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ) beef [CE-DICT-Simplified]
  • (niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ) beef [CE-DICT-Traditional]
巨無霸
  • (jù wú bà, ㄐㄩˋ ˊ ㄅㄚˋ) Big Mac (hamburger at McDonalds) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top