ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

集中豪雨

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -集中豪雨-, *集中豪雨*
Japanese-English: EDICT Dictionary
集中豪雨[しゅうちゅうごうう, shuuchuugouu] (n) local downpour; severe rain fall; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just a cloudburst.[JA] 集中豪雨 Guts (2010)
Torrential downpours, flooding."[JA] "集中豪雨で氾濫..." Death Do Us Part (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

集中 豪雨

 


  

 
集中
  • (しゅうちゅう) (n,vs,adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) [EDICT]
  • (jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ) to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together [CE-DICT-Simplified]
  • (jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ) to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together [CE-DICT-Traditional]
豪雨
  • (ごうう) (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) [EDICT]
  • (háo yǔ, ㄏㄠˊ ㄩˇ) violent rain (e.g. due to monsoon or typhoon); cloudburst [CE-DICT-Simplified]
  • (háo yǔ, ㄏㄠˊ ㄩˇ) violent rain (e.g. due to monsoon or typhoon); cloudburst [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top