ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雀鹰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雀鹰-, *雀鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雀鹰[què yīng, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄥ, / ] sparrow hawk (Accipiter nisus), #124,320 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's gone! Sparrowhawk's not here.[CN] 让开 雀鹰他有事出去了 Tales from Earthsea (2006)
It's sparrowhawk.[CN] 是雀鹰... Tales from Earthsea (2006)
There is a forest where the game of hide and seek is even more complex.[CN] It's the price the sparrowhawk must pay for hunting in a forest 在季节变化如此迅速的森林中捕猎 that changes so radically with the seasons. 这是雀鹰必须付出的代价 Hide and Seek (Forests) (2015)
Operation Sparrowhawk, in Djibouti.[CN] 吉布提雀鹰行动 Love and Bruises (2011)
You're a wizard, aren't you?[CN] 雀鹰请问你是巫师吧? Tales from Earthsea (2006)
Sparrowhawk?[CN] 雀鹰 Tales from Earthsea (2006)
Call me sparrowhawk. I'm sorry I woke you.[CN] 你好,我是雀鹰 对不起,半夜还来打扰 Tales from Earthsea (2006)
Sparrowhawk![CN] 雀鹰... Tales from Earthsea (2006)
He is well suited to hunting in the dense summer forest.[CN] the male sparrowhawk. 这是雄雀鹰 Hide and Seek (Forests) (2015)
But they are the perfect target practice for the fledgling females.[CN] Jays are too large for the tiny male to tackle. 雄雀鹰无法扑到体型大的松鸡 Hide and Seek (Forests) (2015)
Hawk?[CN] 雀鹰 Tales from Earthsea (2006)
Since she has to produce and lay eggs, her body must be of a certain size, and she's too big to sneak up on her prey in this crowded habitat.[CN] A problem for the female sparrowhawk. 这对雌雀鹰来说是个难题 Hide and Seek (Forests) (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top