ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

随一

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -随一-, *随一*
Japanese-English: EDICT Dictionary
随一[ずいいち, zuiichi] (n) best; greatest; first; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Needless to say he is one of the best writers of the present generation.彼が当代随一の作家のひとりであるのは言うまでもない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Live from Cloud Nine, the most luxurious ship in the fleet, it's The Colonial Gang.[JA] 艦隊、随一の豪華客船 クラウド・ナインからお届けする... コロニアル・ギャング"の時間です Colonial Day (2005)
It's Edith who should be the belle of the ball this evening.[JA] イーディスが舞踏会 随一の美女にならなきゃな Crimson Peak (2015)
He's a top analyst at Whitehall.[JA] 英国政府随一の 分析官よ Edge of Tomorrow (2014)
We'll catch that raving maniac.[JA] 当代随一のキチガイを捕まえるぞ And Then There Were None (1945)
We make the pickup, refuel once more in the Bahamas... and then fly back on Sunday with the mom-and-pop traffic.[CN] 接了货,在巴哈马再加油... 星期日随一般航线飞回 Blow (2001)
Immediately after the disembarkation of the first class all third-class passengers will be examined at Ellis Island...[CN] 立即跟随一等舱的乘客后边下船... - -所有三等舱的乘客将到埃利斯岛进行检查... America America (1963)
They follow a train, and they film it.[CN] 他们跟随一列火车,并拍摄它 The Station Agent (2003)
Who you spend your life with.[CN] 与你相随一生的人 Stealing Harvard (2002)
Don't follow women down dark alleys after dark.[CN] 入夜后 不许在昏暗处尾随一名女士 Following (1998)
Ten years ago he was the best fake paper guy around.[JA] 10年前は この辺随一の 偽造書類屋だったわ. Gnothi Seauton (2008)
Immediately after the disembarkation of the first class...[CN] 立即跟随一等舱的乘客后边下船 America America (1963)
What do you say we kill some evil sons of bitches and we raise a little hell?[CN] 我不想浪费时间 你说我们杀了那些混帐鬼怪 然后随一切去见鬼如何 Long Distance Call (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
随一[ずいいち, zuiichi] der_beste, der_groesste, der_erste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top