ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陪礛ㄇ穦癶罽 ぃ腀種祇ネ硂贺ㄆよ

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陪礛ㄇ穦癶罽 ぃ腀種祇ネ硂贺ㄆよ-, *陪礛ㄇ穦癶罽 ぃ腀種祇ネ硂贺ㄆよ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obviously, some people can be put off from staying in a place where something like that happened.[CN] 陪礛ㄇ穦癶罽 ぃ腀種祇ネ硂贺ㄆよ The Shining (1980)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(péi) () () () () ()  () () (zhǒng) () () () () ()

 


  

 
 • (péi, ㄆㄟˊ) to accompany; to keep sb company [CE-DICT-Simplified]
 • (péi, ㄆㄟˊ) to accompany; to keep sb company [CE-DICT-Traditional]
 • (jì, ㄐㄧˋ) (fishing net); woolen rug [CE-DICT-Simplified]
 • (jì, ㄐㄧˋ) (fishing net); woolen rug [CE-DICT-Traditional]
 • (しゅ) (n,n-suf) (1) kind; variety; (2) (biological) species; (3) (abbr) (See 種概念) (logical) species [EDICT]
 • (たね) (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) [EDICT]
 • (zhǒng, ㄓㄨㄥˇ) seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages [CE-DICT-Traditional]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) to plant; to grow; to cultivate [CE-DICT-Traditional]
 • (qí, ㄑㄧˊ) earth-spirit; peace [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ, ㄓˇ) but; only [CE-DICT-Traditional]
 • (qí, ㄑㄧˊ) earth-spirit; peace [CE-DICT-Traditional]
 • () (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [EDICT]
 • () (n,pref) neo; (P) [EDICT]
 • () (n) (photographic) negative; (P) [EDICT]
 • () (suf) -ness; (P) [EDICT]
 • () (n) permanent snowpatch (fre [EDICT]
 • () (n) (abbr) (See フランネル) flannel [EDICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) congratulate; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • () (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [EDICT]
 • () (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [EDICT]
 • () (adv,prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P) [EDICT]
 • (世) (n) world; society; age; generation; (P) [EDICT]
 • (節) (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) [EDICT]
 • (余) (n,suf) (1) (余 only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [EDICT]
 • (予) (n,suf) (1) (余 only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top