ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陣容

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陣容-, *陣容*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] troop arrangement, #4,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陣容[じんよう, jinyou] (n) battle array; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This gorgeous group of people behind me is our staff.[CN] 在我身後的豪華陣容 就是我們的工作人員 Club Dread (2004)
So, what happened to the real Broussard?[CN] 澤莫跑EKO蝎王,一個Sokovian隱蔽殺陣容 Captain America: Civil War (2016)
Fingers are pointed at rookie director Damien Cockburn, who, insiders say, can't control a star-studded cast, including flatulent star of the popular Fatties franchise, Jeff Portnoy.[CN] 責難都歸咎在菜鳥導演達米安·考克本身上 據知情人所說 他無法控制大牌的演員陣容 包括當紅的"肥胖家族"演員傑夫·珀特諾依 Tropic Thunder (2008)
-I'm making a change.[CN] - 我要調整陣容 Driven (2001)
Most influential doctors in the country.[CN] 擁有國內頂尖醫生陣容 These Arms of Mine (2010)
And everywhere, over the land, the sea and on the skies ... the Great Nations pursue at large the military reform.[CN] 陸、海、空,到處都是... 大國追逐更大的軍隊陣容 Yoyo (1965)
A charming and eccentric cast of characters.[CN] 一組可愛而又古怪的演員陣容 Winnie the Pooh (2011)
Oh, yes - and the amazing beardless woman.[CN] 那又怎樣? 閹人加神奇的沒胡子女人 多強的陣容 Born to Be King (1983)
Don Henley was gonna play drums! Fuck, that would've been tight! Fuck.[CN] 唐亨利會去打鼓 媽的,那真的叫陣容整齊 Club Dread (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陣容[じんよう, jinyou] Schlachtordnung, Aufstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top