ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陣を張る

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陣を張る-, *陣を張る*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 陣を張る มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *陣を張る*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
陣を張る[じんをはる, jinwoharu] (exp,v5r) to pitch camp; to set up camp [Add to Longdo]
陣を張る[ろんじんをはる, ronjinwoharu] (exp,v5r) to take a firm stand; to argue about [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are a lot of people who say, "it says this in Koujien," and use that dictionary as the only grounds for their argument.「広辞苑にこう書いてあります」と言って、広辞苑を唯一の拠り所に論陣を張る人がよくいる。

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top