ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陛下 明天约翰王子让布莱克卡龙的主教.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陛下 明天约翰王子让布莱克卡龙的主教.-, *陛下 明天约翰王子让布莱克卡龙的主教.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sire, Prince John's calling Bishop of the Black Canons...[CN] 陛下 明天约翰王子让布莱克卡龙的主教... The Adventures of Robin Hood (1938)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

陛下 (bì xià) 明天 (míng tiān)约翰 (Yuē hàn)王子 (wáng zǐ) (ràng)布莱克 ()卡龙 () (de)主教 (zhǔ jiào).

 


  

 
陛下
 • (へいか) ใช้ต่อท้ายคำเรียกพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี เช่น 天皇陛下(てんのうへいか) [LongdoJP]
 • (へいか) (n,n-suf) (hon) your Majesty; his (or her) Majesty; (P) [EDICT]
 • (bì xià, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄚˋ) Your Majesty; His or Her Majesty [CE-DICT]
明天
 • (míng tiān, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ) tomorrow [CE-DICT]
约翰
 • (Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ) John (name); Johan (name); Johann (name) [CE-DICT]
王子
 • (おうじ) เจ้าชาย [LongdoJP]
 • (おうじ) (n) prince; (P) [EDICT]
 • (wáng zǐ, ㄨㄤˊ ㄗˇ) prince; son of a king [CE-DICT]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
主教
 • (しゅきょう) (n) (1) (See 司教) bishop (Orthodox, Anglican, etc.); prelate; primate; (adj-no) (2) episcopal [EDICT]
 • (zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ) bishop [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top