ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阿諛便佞*阿諛弁佞

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿諛便佞*阿諛弁佞-, *阿諛便佞*阿諛弁佞*
Japanese-English: EDICT Dictionary
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

阿諛 便 *阿諛

 


  

 
阿諛
 • (あゆ) (n,vs) flattery [EDICT]
 • (ē yú, ㄜ ㄩˊ) to flatter; to toady [CE-DICT]
便
 • (よすが;よすか(ok)) (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [EDICT]
 • (びん) (n,n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) [EDICT]
 • (べん) (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [EDICT]
 • (biàn, ㄅㄧㄢˋ) ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself [CE-DICT]
 • (pián, ㄆㄧㄢˊ) advantageous; cheap [CE-DICT]
 • (ねい) (n) (arch) flattery; insincerity [EDICT]
 • (nìng, ㄋㄧㄥˋ) eloquent; talent [CE-DICT]
 • (べん) (n) (1) speech; (n-suf) (2) dialect; (P) [EDICT]
 • (べん) (n) (See 太政官,弁官) Oversight Department (division of the daijokan responsible for controlling central and provincial governmental offices) [EDICT]
 • (べん) (n) (1) petal; (2) valve [EDICT]
 • (biàn, ㄅㄧㄢˋ) cap [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top