ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阿玲老劉 給咱哥們講講有錢怎麼個快活法

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿玲老劉 給咱哥們講講有錢怎麼個快活法-, *阿玲老劉 給咱哥們講講有錢怎麼個快活法*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ling, tell us how happy to be rich?[CN] 阿玲老劉 給咱哥們講講有錢怎麼個快活法 Samsara (1988)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

阿玲 ()老劉 () (gěi)咱哥們 ()講講 () (yǒu) (qián)怎麼 (zěn me) ()快活 (kuài huo) ()

 


  

 
 • (きゅう) (n) (obsc) wage; recompense [EDICT]
 • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT-Traditional]
 • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (qián, ㄑㄧㄢˊ) coin; money; surname Qian [CE-DICT-Traditional]
怎麼
 • (zěn me, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙) how?; what?; why? [CE-DICT-Traditional]
 • (つ;ち(ok);ぢ(ok);じ(箇)(ok)) (ctr) (uk) counter for the hito-futa-mi counting system (forming hitotsu, futatsu, mitsu, and misoji, yasoji, etc.) [EDICT]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (こ) (ctr) (1) counter for articles; (2) (usu. 個) counter for military units; (3) individual; (P) [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Traditional]
快活
 • (かいかつ) (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P) [EDICT]
 • (kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙) gay, happy [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙) gay, happy [CE-DICT-Traditional]
 • (ほう) (n,n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) {ling} mood; (4) {Buddh} dharma; (P) [EDICT]
 • (fǎ, ㄈㄚˇ) law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎ, ㄈㄚˇ) law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top