ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阿曼德的车昨晚坏了 不知道 [...] 一点都不方便,真是糟糕透顶

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿曼德的车昨晚坏了 不知道 [...] 一点都不方便,真是糟糕透顶-, *阿曼德的车昨晚坏了 不知道 [...] 一点都不方便,真是糟糕透顶*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Armand's car broke down last night miles from nowhere... and we had to stay at the nastiest inn ever.[CN] 阿曼德的车昨晚坏了 不知道停在了什么鬼地方 我们不得不待在那儿 一点都不方便,真是糟糕透顶 The Awful Truth (1937)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

阿曼 昨晚 知道 什么 地方 我们 不得不 那儿 一点 方便 真是 糟糕透顶

 


  

 
阿曼
 • (Ā màn, ㄚ ㄇㄢˋ) Oman [CE-DICT]
 • (dé, ㄉㄜˊ) Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (chē, ㄔㄜ) car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che [CE-DICT]
 • (jū, ㄐㄩ) vehicle on land [CE-DICT]
昨晚
 • (zuó wǎn, ㄗㄨㄛˊ ㄨㄢˇ) yesterday evening; last night [CE-DICT]
 • (つき) (n) (arch) shallow bowl [EDICT]
 • (huài, ㄏㄨㄞˋ) bad; spoiled; broken; to break down [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT]
 • (tíng, ㄊㄧㄥˊ) to stop; to halt; to park (a car) [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
什么
 • (shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) what; what?; who?; something; anything [CE-DICT]
 • (おに(P);き) (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [EDICT]
 • (guǐ, ㄍㄨㄟˇ) ghost; sly; crafty [CE-DICT]
地方
 • (ちほう(P);じかた) (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [EDICT]
 • (dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ) region; regional (away from the central administration) [CE-DICT]
 • (dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙) area; place; space; room; territory; part; respect [CE-DICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
不得不
 • (bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ) have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid [CE-DICT]
 • (dāi, ㄉㄞ) stay; delay [CE-DICT]
 • (dài, ㄉㄞˋ) to wait; to treat; to deal with; to need; going to (do sth); about to; intending to [CE-DICT]
那儿
 • (nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙) there [CE-DICT]
一点
 • (いってん) (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [EDICT]
 • (yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ) a bit; a little; one dot; one point [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
方便
 • (ほうべん) (n) (1) expedient; means; instrument; (2) {Buddh} upaya (skillful means, methods of teaching) [EDICT]
 • (たずき;たづき;たつき;たどき(方便)(ok)) (n) living; livelihood [EDICT]
 • (fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ) convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet [CE-DICT]
真是
 • (zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ) (idiom) "it is truly..." [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top