ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阵容

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阵容-, *阵容*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] troop arrangement, #4,443 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God, that was something, really something.[CN] 天,这阵容太棒了,真是太完美了 Save the Tiger (1973)
They're like an army![CN] 他们的阵容像军队 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
Nothing I like better than a well-organized setup.[CN] 我希望有好的阵容 The Guns of Navarone (1961)
I needed a Rita Hayworth to fill out my little studio.[CN] 我需要一位丽泰海华来充实我影棚的阵容 L.A. Confidential (1997)
By sunset, both our loyal legions will have grown larger and even more loyal, I promise you.[CN] 日落时,我军阵容将会加强 并更加忠心,我保证 Cleopatra (1963)
- Here's the morning lineup.[CN] - 这是今早的出赛阵容 Pocketful of Miracles (1961)
I have a good budget and a formidable cast[CN] 我预算充裕 演员阵容强大 Al otro lado del espejo (1973)
Together they can be very powerful.[CN] 他们的组合阵容十分强大 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Welcome to the revolution.[CN] 欢迎加入革命阵容 Under Siege (1992)
Kamata's famous for good actresses[CN] 你说的松竹蒲田主要是因为女演员吧 说得对,女演员阵容整齐啊 Final Take: The Golden Age of Movies (1986)
Cast:[CN] 演员阵容: Zerograd (1988)
Get this cast:[CN] Get this cast: 看《一败涂地》的大阵容 That's Entertainment! (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top