ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阔气

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阔气-, *阔气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阔气[kuò qi, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧ˙, / ] lavish; generous; bounteous; prodigal, #49,481 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I once doubted whether to follow him.[CN] 我说走开我要嫁给 一个工程师 他一直盯着我 穿的十分阔气 Time of the Gypsies (1988)
You made a grand order, and then you didn't have enough money.[CN] 你摆阔气, 要了那么多吃的东西 后来钱都不够付帐的 当然记得 Office Romance (1977)
Mr. Wilson left Belsize Park owing 1 6 weeks' rent and somewhat richer for a brief encounter with a Miss Wallace.[CN] 威尔逊先生离开了贝尔赛公园路 欠下了十六周的租金 而由于和一位华莉丝小姐 短暂的交往似乎阔气了一些 Dial M for Murder (1954)
Marlboro! Rich man's generosity.[CN] 新上任的副局 长真阔气,塞给我一条 Office Romance (1977)
Well, how do you feel, Olenka?[CN] 尤拉,你家真阔气 Office Romance (1977)
No, but the road stops.[CN] 现在开始一定要表现阔气 Emmanuelle 3 (1977)
- Yeah, but it's all so poncy, isn't it?[CN] 就知道排阔气 Love Is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon (1998)
No, not when you're as wealthy as you, right?[CN] - 没这必要 是啊,你这么阔气,当然没必要 Here Is Your Life (1966)
A deluxe tour.[CN] 哦,真阔气 A Distant Cry from Spring (1980)
It's really fancy.[CN] 它真阔气 Rider on the Rain (1970)
One of them's an all-cash type, Monique something or other.[CN] 其中有一个很阔气,只花现金 叫什么莫妮来着的 Wall Street (1987)
- It's too nice.[CN] 不是,是太阔气 Anthony Zimmer (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top