ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

闺秀

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -闺秀-, *闺秀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闺秀[guī xiù, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄡˋ, / ] elegant society ladies, #98,210 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So... you won't think I sound all feminist and shit.[CN] 所以... 你会不会觉得 我的声音大家闺秀和狗屎。 Freeway (1996)
From now on, pretend that you're from good and prestigious families.[CN] 以后你们要扮大家闺秀小家碧玉了 The Millionaires' Express (1986)
But you... Aren't you a damsel in distress?[CN] 但是你不是落难的大家闺秀 Hercules (1997)
In Belmont is a lady richly left - and she is fair, and fairer than that word -[CN] 在贝尔蒙特 有一位大家闺秀 她是如此美丽 任何华丽的词藻 The Merchant of Venice (2004)
A real lady.[CN] 她站着的时候 完全是大家闺秀的样子 Mad Mission (1982)
Sounds like your basic DID, Damsel in Distress.[CN] 英雄救美 落难的大家闺秀 Hercules (1997)
I've met the daughter of a good family - but for some reason her father cannot stand me.[CN] 我认识了一个大家闺秀 她的父亲憎恨我 甚至想杀了我 La Vie de Bohème (1992)
She's a most exquisite lady.[CN] 她是优雅绝伦的大家闺秀 Othello (1995)
I'm a damsel, I'm in distress.[CN] 我是大家闺秀 我也有难 Hercules (1997)
That was real ladylike of me.[CN] 那是我的真正的大家闺秀 Norma Rae (1979)
Name, Gigliola. Young upper-class lady from Puglia.[CN] 姓名 吉柳奥娜 来自普利亚区的大家闺秀 Casanova 70 (1965)
No Gracey airs, and if you don't like it, you can piss off out of it.[CN] 而我就是这样子的了 我毫无闺秀风范 你如果不喜欢,大可以一走了之 Little Voice (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top