ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

闡明

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -闡明-, *闡明*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] clarify; explain clearly, #15,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闡明[せんめい, senmei] (n,vs) make clear; explicate; explain [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to make it clear that not even for a moment is there a doubt that it is not a technical but a philosophical question.[CN] 我必須事先闡明 毫無疑問地說,這絕非是一個技術問題 而是哲學問題 Werckmeister Harmonies (2000)
How, then would you characterize...[CN] 現在 請闡明... .. Wit (2001)
Uh, I was just making my point.[CN] 我只是想闡明我的觀點而已 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
Thank you for visiting westworld.[CN] 那是闡明了更深層真相的謊言 Lies that told a deeper truth. The Bicameral Mind (2016)
Clarify if the parents comply their fiduciary duty.[CN] 向他們父母闡明監護義務 Bastard (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top