ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

长短

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -长短-, *长短*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长短[cháng duǎn, ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˇ, / ] length; duration; accident; right and wrong; good and bad, #12,114 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The length of exposure has no real bearing on survivability.[CN] 时间长短对存活率没有影响 Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2004)
Both parties fired shots. They are all armed[CN] 互相开火,长短枪都有 Breaking News (2004)
Doesn't matter.[CN] -和时间长短没有关系 What Just Happened (2008)
Time doesn't matter[CN] 时光的长短,并不重要 The Professor and His Beloved Equation (2006)
- These foils are all a length?[CN] 这些剑都同样长短吗? Hamlet (2000)
Freaking out, lameness, leg shaking, flat foot, athlete foot...[CN] 发神经长短腿母鸭脚 主妇手抖脚香港脚 McDull, Prince de la Bun (2004)
Or somehow complementary?[CN] 抑或互补长短 Hedwig and the Angry Inch (2001)
Sort of a projection of length, if you know what I mean.[CN] 算是对队伍长短的一种影射, 如果你知道我在说什么. 10 Items or Less (2006)
Who decides the length of life?[CN] 谁能决定生命的长短 School Days with a Pig (2008)
girth, not length.[CN] 周长,不是长短 Good Luck Chuck (2007)
It's difficult to notice 'cos you have arms and eyes of different sizes and sit like a dog[CN] 完全不起眼, 长官 因为你本身高低肩 、 长短手 、 大小眼 坐得东倒西歪 Love Is a Many Stupid Thing (2004)
- Yes. And it would be important, would it not, in your position to have some sense...[CN] 了解他们的长短处,很重要? White Squall (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top