ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钢笔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钢笔-, *钢笔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen, #24,133 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, have a pen.[CN] 来沿钢笔 Gone Fishin' (1997)
A pen? You stab me with a goddamn pen?[CN] 钢笔 你用这破港币刺我 Hollow Man II (2006)
This pen is leaking all over me.[CN] 钢笔丢了 Khrustalyov, My Car! (1998)
The dude we just lost is the guy who set up the zip gun hit on the plane.[CN] 就是我们刚刚错过那家伙让他在飞机上藏钢笔枪的 U.S. Marshals (1998)
- What do you got on the zip gun?[CN] - 钢笔枪查的怎么样了? U.S. Marshals (1998)
for the pen. Do the math![CN] 因为那支钢笔 算一下吧 Parineeta (2005)
I used to have a camera called a Zenith but I gave it to Wee Karn and she used it to take photographs of pavements for a while but when I went to get the camera back she said there was a bit of dirt in the lens.[CN] 我以前有部相机叫做zeith 我把它借给了小Karn一阵 让她 用来给人行道拍照 但是等到我去要回相机的时候 她说镜头上沾了一个污点 为了补偿我她给了我一根她非常好的钢笔 Belle and Sebastian: Fans Only (2003)
My very own fountain pen[CN] 真漂亮 我有自己的钢笔 Always - Sunset on Third Street (2005)
So I'll e-mail you the photographs.[CN] 我会把相片通过电子邮件传给你,你有钢笔吗? So I'll e -mail you the photographs. Ocean's Twelve (2004)
- That's a Parker pen.[CN] 派克牌钢笔 Enemy of the State (1998)
It's a fountain pen[CN] 钢笔钢笔 Always - Sunset on Third Street (2005)
Pass me my pen, will you?[CN] 能递给我钢笔吗? Vipère au poing (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top