ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鈕扣

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈕扣-, *鈕扣*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buttons...[CN] 鈕扣 Always on My Mind (1993)
This isn't America. problem solved.[CN] 你看,像顆鈕扣 The Wounds (1998)
Where did all these buttons come from?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你去哪裏找那麼多鈕扣出來啊 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
And I'm jealous of this button.[CN] 我忌妒這個鈕扣 The End of the Affair (1999)
Poor, innocent button.[CN] 可憐,無辜的鈕扣 The End of the Affair (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top