ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金牌

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金牌-, *金牌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金牌[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, ] gold medal, #3,643 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金牌[きんぱい, kinpai] (n) gold medal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It'll be better when it's over. - Mr. Galba says it's his lifework.[CN] 这可是我们的金牌节目 Womanlight (1979)
It's a "Get Out Of Jail Free" card.[CN] 这是面免罪金牌 Mad Max (1979)
World's fastest human. Winner, 100 metres, Olympic Games... - 1920, Antwerp.[CN] 世上最快的跑者 1920年奥运 一百米金牌 他的成绩是? Chariots of Fire (1981)
Now, I can see it there. It's waiting for me.[CN] 我知道奥运金牌正在等我 Chariots of Fire (1981)
Stop asking questions[CN] 藍帶金牌喝不盡,舞廳的小姐任你耍 Xiong xie (1981)
I want that Olympic medal.[CN] 我要夺得奥运金牌 Chariots of Fire (1981)
That glance cost Scholz the race.[CN] 稍一分心 就让舒兹与金牌擦身而过 Chariots of Fire (1981)
"C.F." is a first class killer"[CN] "一地雞毛"是個金牌殺手 Fei xia xiao bai long (1968)
The day she wins the gold medal will be the greatest in my Iife.[CN] 她赢得金牌的那天 将会是我此生最快乐的一天 For Your Eyes Only (1981)
A sure winner in the next olympics.[CN] 下届奥运铁定得金牌 For Your Eyes Only (1981)
That's why I'II get the gold medal: breath control.[CN] 这就是我会得到金牌的原因 我很会控制呼吸 For Your Eyes Only (1981)
No gold medal for France this time.[CN] 这一次没有金牌给法兰西 The Koumiko Mystery (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top