ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

金婚快乐 妈妈 爸爸 我爱你们

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金婚快乐 妈妈 爸爸 我爱你们-, *金婚快乐 妈妈 爸爸 我爱你们*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Happy Anniversary, Mommy, Daddy. I love you.[CN] 金婚快乐 妈妈 爸爸 我爱你们 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

金婚 ()快乐 (kuài lè) 妈妈 (mā ma) 爸爸 (bà ba) () (ài)你们 (nǐ men)

 


  

 
金婚
 • (きんこん) (n) golden wedding [EDICT]
快乐
 • (kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ) happy; merry [CE-DICT-Simplified]
妈妈
 • (mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙) mama; mommy; mother [CE-DICT-Simplified]
爸爸
 • (bà ba, ㄅㄚˋ ㄅㄚ˙) (informal) father [CE-DICT-Simplified]
 • (bà ba, ㄅㄚˋ ㄅㄚ˙) (informal) father [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (ài, ㄞˋ) to love; affection; to be fond of; to like [CE-DICT-Simplified]
你们
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top