ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

重要案件

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -重要案件-, *重要案件*
Japanese-English: EDICT Dictionary
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really, it's important.[JA] 重要案件だから Clean Skin (2011)
Especially a case of this importance.[CN] 特别是这种重要案件 A Shot in the Dark (1964)
One of my first big cases.[CN] 这是我审过的重要案件之一 Three Colors: Red (1994)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

重要 案件

 


  

 
重要
  • (じゅうよう) ประเด็นหลัก,ความสำคัญ [LongdoJP]
  • (じゅうよう) (adj-na,n) important; momentous; essential; principal; major; (P) [EDICT]
  • (zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ) important; significant; major [CE-DICT]
案件
  • (あんけん) (n) matter in question; subject; (P) [EDICT]
  • (àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ) law case; legal case; judicial case [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top