ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

里芋

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里芋-, *里芋*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 里芋 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *里芋*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
サトイモ科;里芋[サトイモか(サトイモ科);さといもか(里芋科), satoimo ka ( satoimo ka ); satoimoka ( satoimo ka )] (n) Araceae (the arum family of plants) [Add to Longdo]
里芋[さといも, satoimo] (n) taro (Colocasia esculenta); dasheen; eddo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
里芋[さといも, satoimo] Taro-Kartoffel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top