ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

里帰り

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里帰り-, *里帰り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
里帰り[さとがえり, satogaeri] (n,vs) returning home; visiting one's parents; new bride's first visit to parents; (P) [Add to Longdo]
里帰り[さとがえりてん, satogaeriten] (n) exhibition of returned works (e.g. from overseas) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always thought this would be a homecoming.[JA] 里帰りのつもりだった Stormborn (2017)
So you were headed home.[JA] じゃあ 里帰りしてたの? Enter Nowhere (2011)
Just great, you move back home working as a waitress.[JA] 里帰りしてウェイトレスに なってないで... ! Colossal (2016)
Huh? Want to get detained at the Guadalajara Airport when you're coming back from visiting your nana?[JA] 里帰りから戻る時に、空港で Blow Out (2008)
The mistress said in three months, I'll see my mother again.[JA] 奥様が2ヶ月たったら 里帰りしていいって The Scent of Green Papaya (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top