ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏-, *都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They went along with the sound of a tinny piano playing in the parlor downstairs.[CN] 都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏 Casablanca (1942)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dōu) (yóu)细小 (xì xiǎo) (de)钢琴 (gāng qín)叮叮 () (shēng)伴奏 (bàn zòu) (jiù) (zài)楼下 (lóu xià) (de)大厅 (dà tīng)弹奏 (tán zòu)

 


  

 
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Simplified]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Simplified]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT-Traditional]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT-Traditional]
 • (よし) (n) reason; significance; cause; (P) [EDICT]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT-Simplified]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT-Traditional]
细小
 • (xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ) tiny; fine; minute [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
钢琴
 • (gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ) piano [CE-DICT-Simplified]
 • (こえ) เสียง (ของคน) [LongdoJP]
 • (こえ) (n) voice; (P) [EDICT]
 • (shēng, ㄕㄥ) sound; voice; tone; noise; classifier for sounds [CE-DICT-Simplified]
伴奏
 • (ばんそう) (n,vs) (musical) accompaniment; (P) [EDICT]
 • (bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ) to accompany (musically) [CE-DICT-Simplified]
 • (bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ) to accompany (musically) [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
楼下
 • (lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ) downstairs [CE-DICT-Simplified]
大厅
 • (dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ) hall; lounge [CE-DICT-Simplified]
弹奏
 • (tán zòu, ㄊㄢˊ ㄗㄡˋ) to play (musical instrument, esp. string) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top